måndag 26 januari 2009

FLYKTEN FRÅN SÖDERTÄLJE

Lago ser inte utflyttningen som ett stort problem.

Det stora problemet är inte utflyttningen från Södertälje utan att vi fått ta emot orimligt många flyktingar. Det säger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s) apropå utflyttningsdebatten.

Debatten om utflyttningen från Södertälje har rasat på insändarsidor och webben de senaste veckorna.

Trots att Södertäljes befolkning ökar är det många hög- och medelinkomsttagare som flyttat till våra mer idylliska grannkommuner vilket gör att stan förlorar i skattekraft.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik för 2007 var den sammanlagda inkomsten för de 3 402 utflyttarna drygt 714 miljoner kronor medan de 2 825 som flyttade in hade en totalinkomst på drygt 553 miljoner kronor.

Läs mer: LT


Inga kommentarer: