torsdag 8 januari 2009

Alla interner på Malmöfängelset har invandrarbakgrundSaxat Från bloggen Muslimska friskolan


Bloggen Muslimska Friskolan har fått en intervju med personal som arbetar på anstalten Kirseberg i Malmö. Det är Malmös enda fängelse. På hemsidan står så här om utbildning:
"Utbildning
Grundvux- och komvuxstudier samt svenska för invandrare. Högskolestudier på distans. Yrkesutbildning med svetsutbildning, skärande bearbetning och CNC-utbildning med inslag av Cad-Cam."
Källa: Kirsebergsanstaltens hemsida i Malmö:
Bloggen blev nyfiken på utbildningssituationen på Kirsebergsanstalten. Personalen berättade att för några år sedan hade 85 % av internerna invandrarbakgrund.
Bloggen undrade då vad de få svenskarna tycker om att vistas bland så många invandrare. Svaret från Kirsebergsanstalten blev att det finns ju inga svenskar på anstalten.


Läs hela artikeln hos bloggen
muslimska friskolan

Inga kommentarer: