lördag 13 december 2008

Vojakkala - sex familjemedlemmarna fick fällande domar

Men lagmannen ville fria familjen

LULEÅ.
Lagmannen Jan-Erik Oja ville fria hela familjen från Vojakkala - men röstades ner av nämndemännen i Haparanda tingsrätt.

Det blev alltså fällande domar mot de sex familjemedlemmarna från Vojakkala och den 67-årige vännen som enligt åklagarsidan var delaktiga i den brutala misshandeln av Esa Rano i maj förra året.

Nu utdömdes i stället långa fängelsestraff.

Men det är en oenig tingsrätt som meddelar domen.

Rättens ordförande, lagmannen Jan-Erik Oja, har en skiljaktig mening och anser att åtalet mot samtliga tilltalade bör ogillas i dess helhet.

Han konstaterar:

"Beviskravet när det gäller brott av detta allvarliga slag bör ställas högt och kollektivt ansvar för brott förekommer inte. Var och en tilltalad skall således dömas efter sin handling och uppsåt."

Läs mer: kuriren.nu

Inga kommentarer: