fredag 26 december 2008

Nytt förmodat invandringsrekord

Statistiska centralbyrån beräknar att folkmängden i Sverige kommer att öka med 76 000 personer under året, på grund av en fortsatt hög invandring och ett stort antal födda.

Under 2008 räknar man med att cirka 102 000 personer invandrar. Det innebär att rekordet för antalet invandrade ett enskilt år kommer att slås för tredje året i rad. År 2006 invandrade 95 750 personer och 2007 99485 personer. Statistik har förts sedan år 1875. Siffrorna inkluderar även svenska medborgare som flyttar till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.

Läs hela artikeln hos FRIA NYHETER Sveriges bästa och mesta blogg.

Inga kommentarer: