torsdag 4 december 2008

Nu i sverige: Halal-fonder

Islamiseringen har nått våra pensioner också, inget får vara ifred i vårt land.

“Sedan i oktober finns Selector World Shariah Value (PPM nr: 656694) i Premiepensionsmyndighetens (PPM) fondutbud.

Läs mer på den utmärkta bloggen Varjager

Inga kommentarer: