fredag 21 november 2008

SDU uppmärksammar svenskfientligheten i Göteborg
Efter att Sverigedemokratisk Ungdoms (SDU) kampanj mot svenskfientlighet lanserades för ett par månader sedan har 8 städer besökts.
Nu på lördag 22 November är det Göteborgs tur då SDU talar i Brunnsparken kl 13:00.

Läs mer: sdungdom

Inga kommentarer: