fredag 28 november 2008

Mer Snyftreportage om romerna på meros camping

Möte om barnen på Meros

I dag träffas flera myndigheter för att diskutera situationen med de romska barnen på Meros camping.

I min värld är det fortfarande ingen lämplig miljö för barn att växa upp i, säger Lennart Ronnebro, närpolischef i Frölunda.
Han är inbjuden på mötet, som initierats av Göteborgs Stad och Askims stadsdelsnämnd. Även representanter från bland annat försäkringskassan, gränspolisen, skatteverket, migrationsverket och sociala jouren kommer att närvara.

Läs mer: GP

De boende kan tvingas flytta

Inga kommentarer: