fredag 7 november 2008

Hot tvingar socialkontor att flytta från Hovsjö

Socialkontoret i Hovsjö är för farligt för personalen. Det slår Arbetsmiljöverket fast, och hotar kommunen med vite om inte kontoret flyttas.


Hot, våld och trakasserier är vardag för personalen på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet i Hovsjö. I somras hotades en socialsekreterare till livet av en anhörig till en minderårig som skulle omhändertas. Då kopplades Arbetsmiljöverket in, och sedan dess har socialsekreterarna inte fått röra sig ensamma i centrum, inte göra hembesök och inte gå till och från bussen i Hovsjö. Men det räcker inte, enligt Arbetsmiljöverket, som kräver att verksamheten flyttas inom ett år. Annars riskerar kommunen ett vite på 2 miljoner kronor.

Läs mer: SVDUngdomsgängets hot och trakasserier mot socialsekreterarna tvingar kommunen att flytta kontoret från Hovsjö. Annars hotar Arbetsmiljöverket med vite på två miljoner kronor.

Hot, sabotage och trakasserier är vardag för socialsekreterarna på barn- och ungdom i Hovsjö.
Ofta leder omhändertaganden av barn till hot och hämndaktioner från anhöriga. Bilar rispas, hot och okvädningsord skriks mot handläggarna och till och med dödshot har uttalats.

Läs mer: LT


Inga kommentarer: