måndag 15 september 2008

"Barn offras för mobilhype"20 internationella cancerläkare undertecknade i maj en appell om att barn under 12 år helt ska avstå från mobilen. Sedan dess har Indiens och Israels regering och myndigheter i Toronto rekommenderat begränsningar av barns användning av mobiltelefon.

Men svenska myndigheter och media har varit tysta, troligen för att barn är en växande målgrupp för mobiltelefonindustrin.

Våren och sommaren 2008 har kantats av skarpa varningar internationellt från cancerexperter, hjärnkirurger och forskare om barns användning av mobilen. Bakgrunden är ett växande antal forskningsresultat som bland annat visar risk för hjärntumör.

I Sverige har få hört talas om detta. Det har varit tyst om ämnet i de största medierna. Ansvarig myndighet Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, tidigare SSI, har i stället lagt energi på att dementera en film som cirkulerat på You Tube om att poppa popcorn med mobilen, vilket SVT:s ”Rapport” i sin tur genast gjorde ett inslag om.

Anledningen till tystnaden om de allvarliga riskerna för barnen är med högsta sannolikhet oerhört cynisk: barn är en växande målgrupp för mobiltelefonindustrin och samtliga varningar om hälsorisker av mobiltelefonin kan få negativa följder för mobilindustrins försäljning och aktiekurser.

Mest uppmärksamhet internationellt fick nog Pittsburg-universitetets cancerinstituts chef, cancerexperten Ronald Herbermans, PM till alla 3000 anställda vid institutet den 23 juli. Herberman hade studerat den växande mängd forskning som kopplar mobiltelefonanvändning till hälsoeffekter inklusive cancer. Han blev övertygad om att det är hög tid att gå ut med användarråd. Bland annat ska samtalen hållas korta. Längre samtal ska ske via fast telefon. Barn bör inte tillåtas använda mobiltelefoner annat än för nödsituationer på grund av att barns skallben är tunnare samt att barn generellt sett är känsligare eftersom deras kroppar växer och utvecklas.

Herberman är även en av 20 internationella cancerläkare som undertecknade en appell om mobiltelefonin vilken publicerades i maj. De ansåg att barn under 12 år helt skall avstå från mobilen.

Under den gångna sommaren har Indiens samt Israels regeringar och Torontos hälsomyndighet rekommenderat begränsningar av eller helt avrått från barns användning av mobiltelefon.

Läs mer: nyapolitiken

Inga kommentarer: