fredag 29 augusti 2008

Inga hinder för en muslimsk bank


Det är fritt fram för muslimska tjänster och banker i Sverige enligt Finansinspektionen och intresset för kundgruppen är stort hos svenska finansinsitut. Men att låna pengar går än så länge inte.


- Islamiska banker finns nu i flera europeiska länder, och även traditionella banker ute i Europa börjar erbjuda tjänster som är anspassade till de här reglerna. Vi ville därför titta närmare på lagstiftningen och åtgärda eventuella hinder som fanns, säger Johan Terfelt, jurist på Finansinspektionen.

Efter att ha undersökt lagstiftningen kan Finansinspektionen konstatera att det inte finns några hinder i rörelselagstiftningen för de tjänster som de islamiska bankerna erbjuder. Och de potentiella kunderna är många.

Läs mer: e24

Inga kommentarer: